(รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ) ประกาศ สพม.พิจิตร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ของโรงเรียนในสังกัด
(รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ของโรงเรียนในสังกัด
หมายเหตุ : เเผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายงานผลที่นำมาจาก สพม.เขต41 เนื่องจาก สพม.พิจิตร เป็นเขตที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นเขตพื้นที่ตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เเต่การเบิกจ่ายยังมิได้เเยกเป็นหน่วยเบิกจ่ายโดยตรง