31/26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
31/26 Tambol Meung Ampher Meung ,Phichit 66000
โทรศัพท์ : Telephone
056-990347
อีเมล์ : E-Mail
sesaopc1@sesaopc.go.th
Facebook : สพม.พิจิตร