ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน มกราคม พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน เมษายน พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566