ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน เมษายน พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร เดือน มีนาคม พ.ศ.2565