ขออนุมัติเปลี่ยนเเปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566