adminJo

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 5 อัตรา ยื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพม.พิจิตร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 5 อัตรา ยื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพม.พิจิตร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 5 อัตรา ยื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพม.พิจิตร Read More »