May 2022

📝 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่า

แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่า

📝 แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำเเหน่ง เเละหรือปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำเเหน่ง เเละหรือปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

เเก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง ครูผู้สอน

เเก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง ครูผู้สอน