May 2023

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

📢ประกาศ สพม.พิจิตร เรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ของโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ประกาศ สพม.พิจิตร เรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ของโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)