November 2022

ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน คลิก ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คลิก