adminJo

🆕ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน คลิก ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คลิก

🆕รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

🆕เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) Click

💼 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์