เเต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สพม.พิจิตร

เเต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สพม.พิจิตร

เเต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สพม.พิจิตร Read More »