การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

💼 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์