August 2023

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถ Read More »

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

🆕ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

ประกาศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

🆕ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ประกาศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »