สารสนเทศ

ข้อมูลจำนวนนักเรียนเเยกตามโรงเรียน ปี 63 64 65 66 67
ข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียนเพิ่ม/ลด เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2566 เเละ 2567
เบอร์โทรบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร