คณะผู้บริหาร3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผอ.สพม.พิจิตร

📞088-8165555 📧 E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผอ.สพม.พิจิตร

📞088-8165555 📧 E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

ผอ.สพม.พิจิตร

📞081-4742287📧 E-mail:pairat140415@gmail.com

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผอ.สพม.พิจิตร

📞088-8165555 📧 E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายวณัฐพงศ์ ทองคำ

รองผอ.สพม.พิจิตร

📞088-8165555 📧 E-mail : Wanat6555@gmail.com

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

ผอ.สพม.พิจิตร

📞081-4742287📧 E-mail:pairat140415@gmail.com