ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถ

🆕ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร