ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No gift policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567