ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร-1-เดือนกุมภาพันธ์-2565