อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายการเปลี่ยนตำเเหน่ง เเละการโอน ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำเเหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายการเปลี่ยนตำเเหน่ง เเละการโอน ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำเเหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)