ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ส. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครู กรณีปกติ ประจำปี 2566 รอบ2ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร