ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร