ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องเเก้ไขประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องเเก้ไขประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ