ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร