ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ตำเเหน่งว่างข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง ตำเเหน่งว่างข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร