ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องการขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการเรื่องสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำเเหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่องการขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการเรื่องสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำเเหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร