ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ของ สพม.พิจิตร