ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร