ประกาศนโบายตามมาตรการลดเเละคัดเเยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

นโบายตามมาตรการลดเเละคัดเเยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร