ประกาศตำเเหน่งว่างข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศตำเเหน่งว่างข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)