ปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร