จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร วันที่ 28/2/2567