จดหมายข่าวกิจกรรมสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร วันที่ 29/2/2567