หนังสือ E-Book เรื่องชีวิตเเละงานของสมเด็จพระรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ผ่านระบบออนไลน์ Qr Code