🆕ผลการพิจารณาสถานศึกษาให้กับนักเรียนที่ยื่นความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดที่เรียนให้ กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)