🆕ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร