เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565