📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565