ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน