ทำเนียบรอง ผอ.สพม.พิจิตร

ทำเนียบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา