ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ : ADDRESS

31/26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

31/26 Tambol Meung Ampher Meung ,Phichit 66000

โทรศัพท์ : Telephone

056-990347

อีเมล์ : E-Mail

sesaopc1@sesaopc.go.th