จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร

🆕ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน คลิก ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คลิก

🆕รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

🆕เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) Click

🆕ประชาสัมพันธ์องค์ประกอบน้ำหนักคะแนน และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ประกาศตำเเหน่งว่าง สายงาน บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

🆕 ประกาศตำเเหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)

ประกาศตำเเหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)