จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร

🆕หนังสือ E-Book เรื่องชีวิตเเละงานของสมเด็จพระรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ผ่านระบบออนไลน์ Qr Code

หนังสือ E-Book เรื่องชีวิตเเละงานของสมเด็จพระรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ผ่านระบบออนไลน์ Qr Code

🆕การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นทีการศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นทีการศึกษา

🆕การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่

🆕ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ประกาศสถานที่จัดการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน คลิก ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คลิก

🆕รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

🆕เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) Click