นักประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์ประกอบน้ำหนักคะแนน และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ประกาศตำเเหน่งว่าง สายงาน บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)