ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565