ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565